Hearing Voices

Hearing Voices

Hearing Voices

Dette er et nettsted om stemmehøring både for de som hører stemmer og de som vil vite mer om hva dette er. Du er velkommen til å ta kontakt og komme med kommentarer og eventuelle idéer til nettstedet.

Hva er stemmehøring ?

Det å høre stemmer har innen psykiatrien vært betraktet som en hørselshallusinasjon, og i mange tilfelle som et symptom på Schizofreni.

Men det er ikke alle som hører stemmer som får en diagnose !

Cirka 3 % av den generelle befolkningen hører stemmer, 1/3 av disse er psykiatriske pasienter.
Slot Spiele
Det er ulike teorier om hvorfor folk hører stemmer innen psykiatrien, psykologien og blant stemmehørere.

Det viktigste er nok at en stemmehører får aksept for sin egen forklaring og hjelp hvis stemmen er til besvær.

Hvorfor «Hearing voices»?

Hearing voices er i tillegg til forskning og ny viten om stemmehøring også en metodisk tilnærming til stemmehøring.

I stedet for å fjerne «symptomet» stemmehøring bruker vi stemmene til å forstå de problemer stemmehøreren sliter med av følelsesmessig og sosial art.
Vi oppfordrer personen som hører stemmer til å snakke med og om stemmene – fokusere på hva de sier.
Hvem stemmene er – identifisering.

Hvorfor de hører stemmer, og bruke denne informasjonen i en for personen forståelig sammenheng.
Live Dealer Casino
70% av de som hører stemmer relaterer det til traumatiske opplevelser.
Stemmene snakker om temaer som er viktige for personen, ofte relatert til traumer personen har opplevd.

Hearing voices viser seg å hjelpe mange som ikke har fått hjelp innen psykiatrisk behandling.

Cirka 3% hører stemmer

Under 50% er pasienter

Dette er et nettsted om stemmehøring både for de som hører stemmer og de som vil vite mer om hva dette er. Du er velkommen til å ta kontakt og komme med kommentarer og eventuelle idéer til nettstedet.

Vi er takknemlig for tilbakemelding dersom noen ikke fungerer som de skal !

Har du forslag til flere linker vil det bli vurdert

«Hearing voices» – Moldeseminaret 2018
Reportasje ved Odd Sørås NRK Møre og Romsdal
(krever at du har innstallert avspillingsprogram f.eks Real Player

Kronikk 12.11.2018 : «De hører stemmer»
av M.Henri Day og Geir Margido Fredriksen.

«Hører stemmer, men er ikke syke» 10.11.2018

ER STEMMEHØRING
EN SYKDOM
ELLER EN MÅTE Å MESTRE LIVET OG PERSONLIGE
PROBLEMER PÅ?

HEARING VOICES | GEIR FREDRIKSEN | LINKER | MOLDESEMINARET 1 | MOLDESEMINARET 2

Sosialpedagog og psykodramaterapeut.
Spilleautomater På Nett
Over 20 års erfaring fra sosial- og helsesektoren.

Arbeider nå som individual og gruppeterapeut ved
Psykiatrisk storavdeling, Hjelset, Molde sjukehus.

Skrevet fagartikler og driver informasjonsarbeid om Hearing Voices.

Han har vært på flere lengre studieopphold i England for å gjøre seg kjent med forskning og metode omkring Hearing Voices.

Han holder kurs og opplæring i metoden for fagfolk og brukere.

«Skotten Ron Coleman trollbandt forsamlingen da han fortalte sin personlige historie fra opplevelsene som liten gutt og siden som definert schizofren da han fortalte at han hørte stemmer. Etter ti år som psykiatrisk pasient og medisinering møtte han til slutt noen som tok stemmene hans på alvor. I dag er det åtte år siden Coleman brukte medikamenter. Han arbeider som veileder og konsulent innen mental helse med psykoseproblematikk.»

Sunmørsposten 10.11.2018

MIKE SMITH

RMN. BSC (Nurse) MA. Psykiatrisk sjukepleier.
Han er mest kjent for sin forskning innen helbredelse av psykoser. Han har lang klinisk erfaring i arbeidet med stemmehørere.
Mike er forfatter av flere bøker og artikler. «Working with voices» og «Working with self harm». I 1997 ble han valgt til årets sjukepleier i England for sitt arbeid med stemmehørere.

MIKE GRIERSON

Sosiolog med doktorgrad i emnet Hearing Voices.
12 års erfaring i arbeid med psykiatriske pasienter
innen sosiale og samfunnsmessige perspektiver.
Er i dag leder for frivillighetsorganisasjonen «Having a voice».

Mike var med på å starte den første gruppa for stemmehørere i England, Manchester i 1990

Telefon : 71 12 07 07
E-post : geir.fredriksen@helsenr.no
casino seo company
Hearing Voices

Hearing Voices