Istedenfor å høre så godt etter på stemmer kan du heller la deg underholde av casinospill hos et nettcasino. Da kan man finne mye morsomt og interessant her. Det beste av alt er at man også har sjansen til å vinne!

Cirka 3% hører stemmer
Under 50% er pasienter
Denne siden er dessverre stengt.

Dette er et nettsted om stemmehøring både for de som hører stemmer og de som vil vite mer om hva dette er. Du er velkommen til å ta kontakt og komme med kommentarer og eventuelle idéer til nettstedet.

Hva er stemmehøring ?

Det å høre stemmer har innen psykiatrien vært betraktet som en hørselshallusinasjon, og i mange tilfelle som et symptom på Schizofreni.

Men det er ikke alle som hører stemmer som får en diagnose !

Cirka 3 % av den generelle befolkningen hører stemmer, 1/3 av disse er psykiatriske pasienter.

Det er ulike teorier om hvorfor folk hører stemmer innen psykiatrien, psykologien og blant stemmehørere.

Det viktigste er nok at en stemmehører får aksept for sin egen forklaring og hjelp hvis stemmen er til besvær.

Hvorfor "Hearing voices"?

Hearing voices er i tillegg til forskning og ny viten om stemmehøring også en metodisk tilnærming til stemmehøring.

I stedet for å fjerne "symptomet" stemmehøring bruker vi stemmene til å forstå de problemer stemmehøreren sliter med av følelsesmessig og sosial art.
Vi oppfordrer personen som hører stemmer til å snakke med og om stemmene - fokusere på hva de sier.
Hvem stemmene er - identifisering.
Hvorfor de hører stemmer, og bruke denne informasjonen i en for personen forståelig sammenheng.

70% av de som hører stemmer relaterer det til traumatiske opplevelser.
Stemmene snakker om temaer som er viktige for personen, ofte relatert til traumer personen har opplevd.

Hearing voices viser seg å hjelpe mange som ikke har fått hjelp innen psykiatrisk behandling.

ER STEMMEHØRING
EN SYKDOM
ELLER EN MÅTE Å MESTRE LIVET OG PERSONLIGE
PROBLEMER PÅ?

HEARING VOICES| GEIR FREDRIKSEN| LINKER| MOLDESEMINARET 1| MOLDESEMINARET 2